Wykład dotyczący nowotworów

- Targi Zdrowia

- LONDYN 

22 września 2019r

-

'Nowotwór jako choroba metaboliczna'

Nie istnieje nowotwór z prawidłowo zbudowanymi mitochondriami

Nie ma odpowiedniej ilości energii

Jest fermentacja

Wykład dotyczący nowotworów - LONDYN 22 września 2019r

Wykład dotyczący metabolicznej teorii nowotworów, w którym jasno zostały przedstawione następujące kwestie:

  • Czym jest mitochondrium i dlaczego jest tak ważne..
  • Dlaczego guz nowotworowy sam produkuje dla siebie paliwo do życia..
  • Skad się wzięła teoria o 'zakwaszeniu organizmu' jako środowisku sprzyjającym rozwojowi nowotworu..
  • Dlaczego nowotwór nie potrafi czerpać energii z ketonów..
  • Jak wyeliminować podstawowe źródło energii dla guza nowotworowego..
  • i wiele innych ...


"Zmiana źródła pozyskiwania energii przez komórę wskazuje na poważne zmiany w jej metabolizmie."

"Jeżeli nie ulegnie ona apoptozie – mamy pewność, że powstanie z niej komórka nowotworowa"

Otto Warburg

Aurela Daktera

Doktor Aurela Daktera, Natural Physician (BSNM UK)), Kliniczny Irydolog, Specjalista Klawiterapii, Certyfikowany Praktyk Medycyny Funkcjonalnej (Functional Medicine University), absolwentka British School of Natural Medicine UK.

Od 2016 roku poświęca się praktyce medycyny funkcjonalnej i irydologii, zdobywając doświadczenie w pracy z ludźmi oraz obserwując dysfunkcje w ciele poprzez analizę tęczówki, łącząc ją z oceną wyników badań laboratoryjnych i wywiadów. Inspiracją do rozpoczęcia programu doktorskiego z irydologii w 2021 roku były jej własne doświadczenia, które ukończyła w 2024 roku, zdobywając tytuł doktora nauk medycznych.

W jej dziedzinie działalności znajdują się medycyna funkcjonalna, irydologia, klawiterapia, psychosomatyka, hipnoterapia i formy miękkiej regresji, medycyna informacyjna, działalność szkoleniowa… oraz wiele innych.

Jest pasjonatką wędrówek górskich, czytania przygodowych książek o Syberii, miłośniczką lodowatych kąpieli i wielbicielką kontaktu z Naturą.


Pozostałe materiały dostępne na stronie