Wykład dotyczący nowotworów

- Targi Zdrowia

- LONDYN 

22 września 2019r

-

'Nowotwór jako choroba metaboliczna'

Nie istnieje nowotwór z prawidłowo zbudowanymi mitochondriami

Nie ma odpowiedniej ilości energii

Jest fermentacja

Wykład dotyczący nowotworów - LONDYN 22 września 2019r

Wykład dotyczący metabolicznej teorii nowotworów, w którym jasno zostały przedstawione następujące kwestie:

  • Czym jest mitochondrium i dlaczego jest tak ważne..
  • Dlaczego guz nowotworowy sam produkuje dla siebie paliwo do życia..
  • Skad się wzięła teoria o 'zakwaszeniu organizmu' jako środowisku sprzyjającym rozwojowi nowotworu..
  • Dlaczego nowotwór nie potrafi czerpać energii z ketonów..
  • Jak wyeliminować podstawowe źródło energii dla guza nowotworowego..
  • i wiele innych ...


"Zmiana źródła pozyskiwania energii przez komórę wskazuje na poważne zmiany w jej metabolizmie."

"Jeżeli nie ulegnie ona apoptozie – mamy pewność, że powstanie z niej komórka nowotworowa"

Otto Warburg

Aurela Daktera

Natural Physician, irydolog, absolwentka British School of Natural Medicine w UK oraz Functional Medicine University, obecnie w trakcie doktoratu z irydologii.

Od 2015 roku zajmuje się medycyną naturalną i irydologią zbierając doświadczenie pracy z ludźmi i szukając przyczyn dolegliwości i pracując z nimi.

Obecnie całkowicie zadedykowana holistycznej pracy z człowiekiem.

Pasjonatka wypraw górskich, książek przygodowych - szczególnie o dalekiej Syberii, kąpieli w lodowatej wodzie i kontaktu z Naturą.


Pozostałe materiały dostępne na stronie