Borelioza / Chlamydioza

terapia funkcjonalna


Borelioza / Chlamydioza w ujęciu medycyny funkcjonalnej

Szkolenie przedstawia tematykę z zakresu infekcji boreliozą oraz chlamydiozą oraz podejście skoncentrowane na człowieku, do pracy z danymi zakażeniami.

Krętki i chlamydie to jedne z najstarszych bakterii na Ziemi, które żyły na Ziemi biliony lat przed człowiekiem, dlatego cechują się wysokim zakresem przystosowania. Oba te organizmy należą do rodziny bakterii odkleszczowych i maja bardzo wiele wspólnych cech, przez co niejednokrotnie zakażenia organizmu - obiema - występują jednocześnie.

Zarówno borelia jak i chlamydia to organizmy całkowicie zależne od swojego żywiciela, które bytują wewnątrz komórki gospodarza, czerpiąc od niej substancje odżywcze, i z tej przyczyny, należą one do tak zwanych utajonych czynników chorobowym, gdzie skuteczna diagnoza okazuje się wyzwaniem dla współczesnej medycyny.

Podejście nieinwazyjne - w pracy z tymi dwoma najczęstszymi przyczynami chorób - uwzględnia je, w perspektywie całego organizmu, jako dysfunkcje działania systemu odpornościowego i w sposób całościowy podchodzi do wychodzenia z zakażenia.

Wśród terapii korzystne okazują się: dodatkowe wsparcie wątroby - by hamować kaskadę cytokin, wsparcie dla nadnerczy - by wspierać produkcję katecholamin w borelii, zatrzymanie fragmentacji aparatu Golgiego - by nie powstawał enzym odpowiedzialny za replikację chlamydii oraz wsparcie układu odpornościowego na wszystkich szczeblach - za pośrednictwem ziół czy suplementacji.

Najistotniejszą rzeczą do zrozumienia, w leczeniu boreliozy jest fakt, że krętki borelii mają powinowactwo do tkanek kolagenowych - i jest to rdzeń! wszystkich zaburzeń w organizmie, w danym zakażeniu.

Dlaczego warto zrozumieć podejście funckjonalne do zakażeń borelią czy chlamydią?

Ponieważ podejście konwencjonalne, bazuje na antybiotykach, które, jak wykazują liczne obserwacje i badania, nie zawsze okazują się skuteczne - szczególnie w kontekście form przetrwalnikowych - EB, AB chlamydii czy przeszłych zakażeń borelią - w infekcjach po latach.


Ponieważ zarówno borelia jak i chlamydia, należą do tzw. 'wielkich naśladowców' chorób, o czym należy zawsze pamiętać i wykluczyć je, jako przyczynę zaburzenia, a w razie potwierdzenia - skutecznie wyeliminować.

Ponieważ oba rodzaje bakterii - są wiodącymi czynnikami zakaźnymi na świecie, prowadzącymi do przewlekłych chorób, które leczone w nieprawidłowy sposób, pogłębią stan zapalny u pacjenta i pogorszą jego stan.

Ponieważ podejście funkcjonalne, bazuje na ziołach, preparatach ziołowych, lub ekstraktach z zioł - na które żadna bakteria nie jest w stanie się uodpornić, ze względu na złożoność budowy roślin leczniczych.

Ponieważ w sytuacji zakażenia borelią lub chlamydią, poza działaniem ograniczającym ilość bakterii - bardzo istotne jest działanie wspierające odporność danej osoby, co w konwencjonalnym podejściu jest niestety pomijane.

Ponieważ, podejście funkcjonalne i naturalne, w pracy z drugim człowiekiem, wskazuje, na zrozumienie procesów zachodzących w chorobie, dzieki czemu osoba chora może aktywnie wspierać swój własny proces zdrowienia.

Chlamydia rozmnaża się wewnątrz komórki i - poza momentem migracji do innych tkanek - również wewnątrz komórki bytuje - jej cykl życiowy, pozyskiwanie energii oraz rozmnażanie - zależy od obecności aparatu Golgiego w komórce, jego fragmentacji i pozyskiwaniu z niego enzymu sfingomielinazy (SM'azy)!

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób, które chcą pomóc sobie, swoim najbliższym, uporać się z danym zaburzeniem, rozumiejąc procesy zachodzące w organizmie, by odzyskać zdrowie.

Dla specjalistów medycyny naturalnej, którzy szukają drogi dla swoich podopiecznych zakażonych borelią czy chlamydią, by pomóc im wyzdrowieć i odzyskać zdrowie.

Dla naturopatów, którzy szukają alternatywnej, sprawdzonej, naturalnej metody terapeutycznej - by nieść pomoc ludziom chorym.

Dla dociekliwych, którzy chcą zrozumieć jakie zachodzą zależności i procesy w ciele, które prowadzą do określonych objawów u osób z boreliozą czy chlamydiozą.

Dla zainteresowanych, którzy chcą znać sprawdzone narzędzie do pracy z boreliozą/chlamydiozą, które jednocześnie stanowi poważną alternatywę dla podawania antybiotyków.

Szkolenie odpowiada na poniższe pytania:

 1. Jak wygląda mechanizm chorobowy w przypadku boreliozy?
 2. Czym jest zapalenie opon mózgowy w neuroboreliozie?
 3. Jaka jest zależność między krętkami borelii a kolagenem gospodarza?
 4. Dlaczego borelioza i chlamydioza to tajemnicze przyczyny wielu chorób przewlekłych?
 5. Dlaczego chlamydia jest odporna na antybiotyki i w jakim czasie?
 6. Jak wspomóc organizm w tzw. kaskadzie cytokin?
 7. Jak wspierać układ odpornościowy w danych zakażeniach?
 8. Jak wygląda protokół Buhnera wersja skrócona?
 9. Czym uzupełniamy protokół Buhnera w wersji rozszerzonej?
 10. Jaki jest wpływ boreliozy na nastrój?
 11. Jaka jest zależność między boreliozą a zespołem przewlekłego zmęczenia?
 12. Jak pracować z chlamydiozą?
 13. ...

Jeśli układ odpornościowy jest w stanie produkować IFN-y – infekcja chlamydią będzie znacznie ograniczona. Najlepszym ziołem na to jest Astragalus – Traganek – 1000mg dziennie, który jest jednocześnie skuteczny w zapobieganiu infekcjom borelii.

Zawartośc szkolenia:

1. 4,5h nagrań Mp4 - dotyczących omawianych zagadnień

2. Wyjaśnienie mechanizmów infekowania przez borelie i chlamydie

3. Zagadnienia wyłożone w sposób prosty i logiczny

4. Kluczowe notatki - zamieszczone pod nagraniami video

5. Przykłady suplementów - o skutecznym działaniu

6. Objasnienia działania określonych specyfików na dany patogen

7. Dokładne protokoły pracy z chlamydią/borelią

8. Zasady diagnozowania zakażeń

9. Zależnośc zakażenia od poźniejszej diagnozy chorób przewlekłych

10. I wiele innych

Aurela Daktera

Natural Physician, irydolog, absolwentka British School of Natural Medicine w UK oraz Functional Medicine University, obecnie w trakcie doktoratu z irydologii.

Od 2015 roku zajmuje się medycyną funkcjonaną i irydologią zbierając doświadczenie pracy z ludźmi i szukając przyczyn dolegliwości i pracując z nimi.

Obecnie całkowicie zadedykowana holistycznej pracy z człowiekiem.

Pasjonatka wypraw górskich, książek przygodowych - szczególnie o dalekiej Syberii, kąpieli w lodowatej wodzie i kontaktu z Naturą.


Pozostałe materiały dostępne na stronie