Borelioza / Chlamydioza

terapia funkcjonalna


Borelioza / Chlamydioza w ujęciu medycyny funkcjonalnej

Szkolenie przedstawia tematykę z zakresu infekcji boreliozą oraz chlamydiozą oraz podejście skoncentrowane na człowieku, do pracy z danymi zakażeniami.

Krętki i chlamydie to jedne z najstarszych bakterii na Ziemi, które żyły na Ziemi biliony lat przed człowiekiem, dlatego cechują się wysokim zakresem przystosowania. Oba te organizmy należą do rodziny bakterii odkleszczowych i maja bardzo wiele wspólnych cech, przez co niejednokrotnie zakażenia organizmu - obiema - występują jednocześnie.

Zarówno borelia jak i chlamydia to organizmy całkowicie zależne od swojego żywiciela, które bytują wewnątrz komórki gospodarza, czerpiąc od niej substancje odżywcze, i z tej przyczyny, należą one do tak zwanych utajonych czynników chorobowym, gdzie skuteczna diagnoza okazuje się wyzwaniem dla współczesnej medycyny.

Podejście nieinwazyjne - w pracy z tymi dwoma najczęstszymi przyczynami chorób - uwzględnia je, w perspektywie całego organizmu, jako dysfunkcje działania systemu odpornościowego i w sposób całościowy podchodzi do wychodzenia z zakażenia.

Wśród terapii korzystne okazują się: dodatkowe wsparcie wątroby - by hamować kaskadę cytokin, wsparcie dla nadnerczy - by wspierać produkcję katecholamin w borelii, zatrzymanie fragmentacji aparatu Golgiego - by nie powstawał enzym odpowiedzialny za replikację chlamydii oraz wsparcie układu odpornościowego na wszystkich szczeblach - za pośrednictwem ziół czy suplementacji.

Najistotniejszą rzeczą do zrozumienia, w leczeniu boreliozy jest fakt, że krętki borelii mają powinowactwo do tkanek kolagenowych - i jest to rdzeń! wszystkich zaburzeń w organizmie, w danym zakażeniu.

Dlaczego warto zrozumieć podejście funckjonalne do zakażeń borelią czy chlamydią?

Ponieważ podejście konwencjonalne, bazuje na antybiotykach, które, jak wykazują liczne obserwacje i badania, nie zawsze okazują się skuteczne - szczególnie w kontekście form przetrwalnikowych - EB, AB chlamydii czy przeszłych zakażeń borelią - w infekcjach po latach.


Ponieważ zarówno borelia jak i chlamydia, należą do tzw. 'wielkich naśladowców' chorób, o czym należy zawsze pamiętać i wykluczyć je, jako przyczynę zaburzenia, a w razie potwierdzenia - skutecznie wyeliminować.

Ponieważ oba rodzaje bakterii - są wiodącymi czynnikami zakaźnymi na świecie, prowadzącymi do przewlekłych chorób, które leczone w nieprawidłowy sposób, pogłębią stan zapalny u pacjenta i pogorszą jego stan.

Ponieważ podejście funkcjonalne, bazuje na ziołach, preparatach ziołowych, lub ekstraktach z zioł - na które żadna bakteria nie jest w stanie się uodpornić, ze względu na złożoność budowy roślin leczniczych.

Ponieważ w sytuacji zakażenia borelią lub chlamydią, poza działaniem ograniczającym ilość bakterii - bardzo istotne jest działanie wspierające odporność danej osoby, co w konwencjonalnym podejściu jest niestety pomijane.

Ponieważ, podejście funkcjonalne i naturalne, w pracy z drugim człowiekiem, wskazuje, na zrozumienie procesów zachodzących w chorobie, dzieki czemu osoba chora może aktywnie wspierać swój własny proces zdrowienia.

Chlamydia rozmnaża się wewnątrz komórki i - poza momentem migracji do innych tkanek - również wewnątrz komórki bytuje - jej cykl życiowy, pozyskiwanie energii oraz rozmnażanie - zależy od obecności aparatu Golgiego w komórce, jego fragmentacji i pozyskiwaniu z niego enzymu sfingomielinazy (SM'azy)!

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób, które chcą pomóc sobie, swoim najbliższym, uporać się z danym zaburzeniem, rozumiejąc procesy zachodzące w organizmie, by odzyskać zdrowie.

Dla specjalistów medycyny naturalnej, którzy szukają drogi dla swoich podopiecznych zakażonych borelią czy chlamydią, by pomóc im wyzdrowieć i odzyskać zdrowie.

Dla naturopatów, którzy szukają alternatywnej, sprawdzonej, naturalnej metody terapeutycznej - by nieść pomoc ludziom chorym.

Dla dociekliwych, którzy chcą zrozumieć jakie zachodzą zależności i procesy w ciele, które prowadzą do określonych objawów u osób z boreliozą czy chlamydiozą.

Dla zainteresowanych, którzy chcą znać sprawdzone narzędzie do pracy z boreliozą/chlamydiozą, które jednocześnie stanowi poważną alternatywę dla podawania antybiotyków.

Szkolenie odpowiada na poniższe pytania:

 1. Jak wygląda mechanizm chorobowy w przypadku boreliozy?
 2. Czym jest zapalenie opon mózgowy w neuroboreliozie?
 3. Jaka jest zależność między krętkami borelii a kolagenem gospodarza?
 4. Dlaczego borelioza i chlamydioza to tajemnicze przyczyny wielu chorób przewlekłych?
 5. Dlaczego chlamydia jest odporna na antybiotyki i w jakim czasie?
 6. Jak wspomóc organizm w tzw. kaskadzie cytokin?
 7. Jak wspierać układ odpornościowy w danych zakażeniach?
 8. Jak wygląda protokół Buhnera wersja skrócona?
 9. Czym uzupełniamy protokół Buhnera w wersji rozszerzonej?
 10. Jaki jest wpływ boreliozy na nastrój?
 11. Jaka jest zależność między boreliozą a zespołem przewlekłego zmęczenia?
 12. Jak pracować z chlamydiozą?
 13. ...

Jeśli układ odpornościowy jest w stanie produkować IFN-y – infekcja chlamydią będzie znacznie ograniczona. Najlepszym ziołem na to jest Astragalus – Traganek – 1000mg dziennie, który jest jednocześnie skuteczny w zapobieganiu infekcjom borelii.

Zawartośc szkolenia:

1. 4,5h nagrań Mp4 - dotyczących omawianych zagadnień
2. Wyjaśnienie mechanizmów infekowania przez borelie i chlamydie
3. Zagadnienia wyłożone w sposób prosty i logiczny
4. Kluczowe notatki - zamieszczone pod nagraniami video
5. Przykłady suplementów - o skutecznym działaniu
6. Objasnienia działania określonych specyfików na dany patogen
7. Dokładne protokoły pracy z chlamydią/borelią
8. Zasady diagnozowania zakażeń
9. Zależnośc zakażenia od poźniejszej diagnozy chorób przewlekłych
10. I wiele innych

Aurela Daktera

Doktor Aurela Daktera, Natural Physician (BSNM UK)), Kliniczny Irydolog, Specjalista Klawiterapii, Certyfikowany Praktyk Medycyny Funkcjonalnej (Functional Medicine University), absolwentka British School of Natural Medicine UK.

Od 2016 roku poświęca się praktyce medycyny funkcjonalnej i irydologii, zdobywając doświadczenie w pracy z ludźmi oraz obserwując dysfunkcje w ciele poprzez analizę tęczówki, łącząc ją z oceną wyników badań laboratoryjnych i wywiadów. Inspiracją do rozpoczęcia programu doktorskiego z irydologii w 2021 roku były jej własne doświadczenia, które ukończyła w 2024 roku, zdobywając tytuł doktora nauk medycznych.

W jej dziedzinie działalności znajdują się medycyna funkcjonalna, irydologia, klawiterapia, psychosomatyka, hipnoterapia i formy miękkiej regresji, medycyna informacyjna, działalność szkoleniowa… oraz wiele innych.

Jest pasjonatką wędrówek górskich, czytania przygodowych książek o Syberii, miłośniczką lodowatych kąpieli i wielbicielką kontaktu z Naturą.


Pozostałe materiały dostępne na stronie