Depresja

- ujęcie funkcjonalne

Depresja - ujęcie funkcjonalne

Depresja jest powszechną chorobą na całym świecie, na którą cierpi ponad 264 milionów ludzi. Różni się ona od zwykłych wahań nastroju i krótkotrwałych reakcji emocjonalnych na wyzwania dnia codziennego i może stać się poważnym schorzeniem, zwłaszcza jeśli występuje długotrwale i ma umiarkowaną lub ciężką intensywność.

Zaburzenie to może spowodować, że osoba dotknięta chorobą będzie bardzo cierpieć i źle funkcjonować w pracy, szkole i rodzinie, a w najgorszym przypadku depresja może prowadzić do samobójstwa.

Statystycznie 76% do 85% osób w krajach o niskim i średnim dochodzie nie otrzymuje żadnego leczenia w depresji z powodu niewłaściwej diagnozy zaburzenia oraz uprzedzeń co do zaburzeń psychicznych a także z powodu podążania błędnymi koncepcjami leczenia.

Webinarium stanowi całościowe ujęcie funkcjonalne dla wsparcia w depresji, traktuje o procesach powstawania zaburzeń depresyjnych i opisuje podejście naturalne w oparciu o przyczyny zaburzeń.

W depresji bowiem nie mówimy o jednej przyczynie, a o wielu przyczynach oraz nie mówimy o jednym podejściu, a o wielu podejściach.

Kiedy wpadamy w stan stresu - wpadamy w zbyt dużo aktywacji układu współczulnego, który przeciąga się zbyt często i zbyt długo i w efekcie możemy się wypalić - będzie to skutkowało depresją.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób, które chcą samodzielnie - naturalnie pracować z osobami z depresją

Medycyna funkcjonalna może skutecznie wspierać organizm w walce z depresją, pod warunkiem usunięcia czynników zaburzających.

Dla pasjonatów medycyny naturalnej, którzy chcą poznać mechanizmy procesu depresyjnego

Znajomość przyczyn zaburzeń - umożliwia pracę u źródła - skupiając się na wzmocnieniu sił witalnych organizmu człowieka.

Dla specjalistów medycyny naturalnej, którzy szukają drogi wsparcia dla chorych z depresją

Wsparcie funkcjonalne bazuje na usunięciu czynników zapalnych,świadomości choroby i aktywacji mechanizmów obronnych.

Dla osób, które chcą wspierać zdrowie osób z zaburzeniami depresyjnymi

Podejście funkcjonalne odkrywa zależności przyczynowo-skutkowe między substratami do reakcji, dzieki czemu działanie jest świadome i celowe.

Dla osób ciekawych, zainteresowanych tematem powszechnych stanów depresyjnych

Praca holistyczna to praca z człowiekiem - nie z chorobą i opiera się na zrozumieniu mechanizmów dysfunkcji.

Dlaczego warto poznać pracę funkcjonalną w depresji?

 • Ponieważ podejście konwencjonalne, bazuje głównie na lekach inhibitorach zwrotnego wchłaniania serotoniny (SSRI) - które, jak wykazują liczne obserwacje - nie są skuteczne w pracy z depresją.
 • Ponieważ depresja jest dynamicznym procesem zapalnym zachodzącym w organizmie i bez pracy z jej mechanizmami pomoc choremu nie będzie możliwa.
 • Ponieważ liczne czynniki inicjujące zaburzenie takie jak stres, zakażenia, toksyny, odżywianie itp - nigdy nie powinny być pomijane w pracy z depresją, ponieważ będą one ciągle stymulować proces zapalny i uniemożliwią powrót do zdrowia osoby chorej.
 • Ponieważ podejście funkcjonalne, bazuje na współpracy między osoba chorą a terapeutą oraz pełnej świadomości procesu zachodzącego w ciele, dzięki czemu osoba chora może aktywnie wspierać swój własny proces zdrowienia.
 • Ponieważ w każdej chorobie - bardzo istotne jest działanie wspierające odporność danej osoby, co w konwencjonalnym podejściu jest niestety pomijane.

'Mamy eskalację recept na leki przeciwdepresyjne, mamy eskalację niepełnosprawności psychicznej, którą można przypisać patologii psychiatrycznej.' - Robert M. Sapolsky

Tematy omówione na webinarze

 • Jaki jest mechanizm powstawania depresji?
 • Czym, ewolucyjnie, jest stan depresyjny i dlaczego się pojawia?
 • Jaki jest wpływ stresu na depresję?
 • Jakie jest konwencjonalne leczenie w zaburzeniach depresyjnych?
 • Dlaczego konwencjonalne leczenie depresji zawodzi?
 • Jaki wpływ ma odżywianie na stany depresyjne?
 • Jaka jest rola cytokin w powstawaniu depresji?
 • Dlaczego depresja to choroba zapalna całego organizmu?
 • Jaki jest szlak powstawania serotoniny?
 • Czym jest szlak kynureninowy i co go aktywuje?
 • Dlaczego depresja to nie tylko niedobór serotoniny ?
 • Jakie wsparcie suplementacyjne warto włączyć w depresji?
 • Jakie dodatkowe elementy sa ważne przy pracy z człowiekiem z depresją?
 • ...

Co wchodzi w zakres webinaru?

 • 2h nagrań Mp4 - podzielonych na partie, dla łatwiejszego przyswojenia informacji
 • Przykłady konkretnych dawek i firm suplementacyjnych dla wsparcia w depresji
 • Kluczowe notatki - zamieszczone pod nagraniami video
 • Objaśnienia mechanizmów działania określonych suplementów w zaburzeniu
 • Zasady diagnozowania zaburzeń oraz kontrolowania progresji procesu
 • Zależność depresji od późniejszej diagnozy chorób przewlekłych

Depresja bywa często mylona ze stanem przewlekłej bezsenności i zmęczenia, które siłą rzeczy doprowadzą do obniżenia nastroju.

Aurela Daktera

Natural Physician, irydolog, absolwentka British School of Natural Medicine w UK oraz Functional Medicine University, obecnie w trakcie doktoratu z irydologii.

Od 2015 roku zajmuje się medycyną naturalną i irydologią zbierając doświadczenie pracy z ludźmi i szukając przyczyn dolegliwości i pracując z nimi.

Obecnie całkowicie zadedykowana holistycznej pracy z człowiekiem.

Pasjonatka wypraw górskich, książek przygodowych - szczególnie o dalekiej Syberii, kąpieli w lodowatej wodzie i kontaktu z Naturą.

Pozostałe materiały dostępne na stronie