Depresja

- ujęcie funkcjonalne

Depresja - ujęcie funkcjonalne

Depresja jest powszechną chorobą na całym świecie, na którą cierpi ponad 264 milionów ludzi. Różni się ona od zwykłych wahań nastroju i krótkotrwałych reakcji emocjonalnych na wyzwania dnia codziennego i może stać się poważnym schorzeniem, zwłaszcza jeśli występuje długotrwale i ma umiarkowaną lub ciężką intensywność.

Zaburzenie to może spowodować, że osoba dotknięta chorobą będzie bardzo cierpieć i źle funkcjonować w pracy, szkole i rodzinie, a w najgorszym przypadku depresja może prowadzić do samobójstwa.

Statystycznie 76% do 85% osób w krajach o niskim i średnim dochodzie nie otrzymuje żadnego leczenia w depresji z powodu niewłaściwej diagnozy zaburzenia oraz uprzedzeń co do zaburzeń psychicznych a także z powodu podążania błędnymi koncepcjami leczenia.

Webinarium stanowi całościowe ujęcie funkcjonalne dla wsparcia w depresji, traktuje o procesach powstawania zaburzeń depresyjnych i opisuje podejście naturalne w oparciu o przyczyny zaburzeń.

W depresji bowiem nie mówimy o jednej przyczynie, a o wielu przyczynach oraz nie mówimy o jednym podejściu, a o wielu podejściach.

Kiedy wpadamy w stan stresu - wpadamy w zbyt dużo aktywacji układu współczulnego, który przeciąga się zbyt często i zbyt długo i w efekcie możemy się wypalić - będzie to skutkowało depresją.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób, które chcą samodzielnie - naturalnie pracować z osobami z depresją

Medycyna funkcjonalna może skutecznie wspierać organizm w walce z depresją, pod warunkiem usunięcia czynników zaburzających.

Dla pasjonatów medycyny naturalnej, którzy chcą poznać mechanizmy procesu depresyjnego

Znajomość przyczyn zaburzeń - umożliwia pracę u źródła - skupiając się na wzmocnieniu sił witalnych organizmu człowieka.

Dla specjalistów medycyny naturalnej, którzy szukają drogi wsparcia dla chorych z depresją

Wsparcie funkcjonalne bazuje na usunięciu czynników zapalnych,świadomości choroby i aktywacji mechanizmów obronnych.

Dla osób, które chcą wspierać zdrowie osób z zaburzeniami depresyjnymi

Podejście funkcjonalne odkrywa zależności przyczynowo-skutkowe między substratami do reakcji, dzieki czemu działanie jest świadome i celowe.

Dla osób ciekawych, zainteresowanych tematem powszechnych stanów depresyjnych

Praca holistyczna to praca z człowiekiem - nie z chorobą i opiera się na zrozumieniu mechanizmów dysfunkcji.

Dlaczego warto poznać pracę funkcjonalną w depresji?

 • Ponieważ podejście konwencjonalne, bazuje głównie na lekach inhibitorach zwrotnego wchłaniania serotoniny (SSRI) - które, jak wykazują liczne obserwacje - nie są skuteczne w pracy z depresją.
 • Ponieważ depresja jest dynamicznym procesem zapalnym zachodzącym w organizmie i bez pracy z jej mechanizmami pomoc choremu nie będzie możliwa.
 • Ponieważ liczne czynniki inicjujące zaburzenie takie jak stres, zakażenia, toksyny, odżywianie itp - nigdy nie powinny być pomijane w pracy z depresją, ponieważ będą one ciągle stymulować proces zapalny i uniemożliwią powrót do zdrowia osoby chorej.
 • Ponieważ podejście funkcjonalne, bazuje na współpracy między osoba chorą a terapeutą oraz pełnej świadomości procesu zachodzącego w ciele, dzięki czemu osoba chora może aktywnie wspierać swój własny proces zdrowienia.
 • Ponieważ w każdej chorobie - bardzo istotne jest działanie wspierające odporność danej osoby, co w konwencjonalnym podejściu jest niestety pomijane.

'Mamy eskalację recept na leki przeciwdepresyjne, mamy eskalację niepełnosprawności psychicznej, którą można przypisać patologii psychiatrycznej.' - Robert M. Sapolsky

Tematy omówione na webinarze

 • Jaki jest mechanizm powstawania depresji?
 • Czym, ewolucyjnie, jest stan depresyjny i dlaczego się pojawia?
 • Jaki jest wpływ stresu na depresję?
 • Jakie jest konwencjonalne leczenie w zaburzeniach depresyjnych?
 • Dlaczego konwencjonalne leczenie depresji zawodzi?
 • Jaki wpływ ma odżywianie na stany depresyjne?
 • Jaka jest rola cytokin w powstawaniu depresji?
 • Dlaczego depresja to choroba zapalna całego organizmu?
 • Jaki jest szlak powstawania serotoniny?
 • Czym jest szlak kynureninowy i co go aktywuje?
 • Dlaczego depresja to nie tylko niedobór serotoniny ?
 • Jakie wsparcie suplementacyjne warto włączyć w depresji?
 • Jakie dodatkowe elementy sa ważne przy pracy z człowiekiem z depresją?
 • ...

Co wchodzi w zakres webinaru?

 • 2h nagrań Mp4 - podzielonych na partie, dla łatwiejszego przyswojenia informacji
 • Przykłady konkretnych dawek i firm suplementacyjnych dla wsparcia w depresji
 • Kluczowe notatki - zamieszczone pod nagraniami video
 • Objaśnienia mechanizmów działania określonych suplementów w zaburzeniu
 • Zasady diagnozowania zaburzeń oraz kontrolowania progresji procesu
 • Zależność depresji od późniejszej diagnozy chorób przewlekłych

Depresja bywa często mylona ze stanem przewlekłej bezsenności i zmęczenia, które siłą rzeczy doprowadzą do obniżenia nastroju.

Aurela Daktera

Doktor Aurela Daktera, Natural Physician (BSNM UK)), Kliniczny Irydolog, Specjalista Klawiterapii, Certyfikowany Praktyk Medycyny Funkcjonalnej (Functional Medicine University), absolwentka British School of Natural Medicine UK.

Od 2016 roku poświęca się praktyce medycyny funkcjonalnej i irydologii, zdobywając doświadczenie w pracy z ludźmi oraz obserwując dysfunkcje w ciele poprzez analizę tęczówki, łącząc ją z oceną wyników badań laboratoryjnych i wywiadów. Inspiracją do rozpoczęcia programu doktorskiego z irydologii w 2021 roku były jej własne doświadczenia, które ukończyła w 2024 roku, zdobywając tytuł doktora nauk medycznych.

W jej dziedzinie działalności znajdują się medycyna funkcjonalna, irydologia, klawiterapia, psychosomatyka, hipnoterapia i formy miękkiej regresji, medycyna informacyjna, działalność szkoleniowa… oraz wiele innych.

Jest pasjonatką wędrówek górskich, czytania przygodowych książek o Syberii, miłośniczką lodowatych kąpieli i wielbicielką kontaktu z Naturą.


Pozostałe materiały dostępne na stronie