Regulamin

Regulamin korzystania ze szkoleń na platformie Skyier

POSTANOWNENIA OGÓLNE Warunkiem korzystania z platformy Skyier - jest akceptacja poniższego regulaminu. Podmiotem udostępniającym kurs jest Aurela Daktera – zwana dalej Administratorem a platforma Skyier jest jego pośrednikiem. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. W przypadku nieakceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, proszę o niekorzystanie z usług oraz opuszczenie stron platformy.

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej. Platforma Skyier służy do prezentowania szkoleń oraz ich promocji. Korzystanie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne. Operator ma prawo do zmiany cen, ekspozycji kursu i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia. Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z kursu mogą korzystać zainteresowane osoby po uiszczeniu opłaty. Kursy dostępne są dla Użytkownika po tym, jak wpłata zostanie zaksięgowana na koncie. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku korzystania z tego kursu. Żadna porada przedstawiona w kursie nie jest poradą medyczną i Użytkownik wykorzystuje te informacje na własną odpowiedzialność. Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności Paypal.

REJESTRACJA Platforma działa w systemie online. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i płatności użytkownik otrzymuje przez pierwsze 7 dni dostęp do I połowy kursu, a pozostała część jest odblokowywana automatycznie po upływie 7 dni od rozpoczęcia szkolenia. Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną. Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika. W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do kursu.

KURS Specyfikacja kursu jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów. Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line. Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za swój progres, lub jego brak. Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania. Dostęp do kursu wynosi 6 miesięcy.

UŻYTKOWNIK Użytkownikami kursu mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów platformy Skyier. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów zawartych na tym kursie. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i upublicznianie wszystkich materiałów kursu.

GWARANCJA I REKLAMACJA Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio na adres e-mail: aurela.daktera@gmail.com Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych. W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu on-line, po 7 dniach kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

ZASADY PŁATNOŚCI Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez płatności elektroniczne Paypal. Dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty.

REKLAMACJA Użytkownik ma prawo do zwrotu kosztów za zakupioną usługę. Warunkiem akceptacji reklamacji jest wysłanie emaila z uzasadnieniem na adres info@aureladaktera.com - w terminie do 7 dni od daty zakupu szkolenia. W mailu prosze uzasadnuić swoja decyzję. Ze względu, że jest to szkolenie online - warunkiem akceptacji reklamacji jest adekwatne uzasadnienie decyzji oraz weryfikacja w jakim zakresie szkolenie zostało odtworzone.

KWESTIE TECHNICZNE Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej. Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Administratora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła. W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

PRAWA AUTORSKIE Prawa autorskie do treści prezentowane na stronie kursu i posiada je Aurela Daktera. Obrót materiałami edukacyjnymi następuje z przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu Skyier jest zabronione.

Wszelkie treści zamieszczone na danej platformie internetowej w zawartych szkoleniach (teksty, zdjęcia, schematy itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nota prawna

  • zakaz kopiowania. ... Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione