Zaawansowana irydologia kliniczna -

Emocjonalne aspekty w irydologii

 + NOWA MEDYCYNA GERMAŃSKA

- Część V i VI

Ebook

Zaawansowana irydologia kliniczna - Emocjonalne aspekty i NOWA MEDYCYNA GERMAŃSKA - Część V i VI

Szkolenie to jest zebraniem w jednym miejscu w formie 3 ebooków- ostatnich 20 lat badań nad Strukturą emocjonalną tęczówki i stanowi otwartą próbę przedstawienia danego zagadnienia w formie pracy zbiorczej.

Tęczówka i struktura tkanki źrenicy nie tylko zawierają fizyczne projekcje, ale także własną bazę danych dotyczącą problemów emocjonalnych, konfliktów i doświadczeń w obrębie struktury tęczówki i źrenicy.

Tęczówka to mapa konfliktow biologicznych i OGNISK HAMERA!

W rzeczywistości każda tęczówka rejestruje psycho-emocjonalne doświadczenia z okresu ciąży, procesu narodzin, naszych lat kształtowania się w okresie niemowlęcym, nierozwiązane problemy oraz emocje naszych rodziców, dziadków, pradziadków, rodzeństwa i dzieci. Z tęczówki możemy odczytać blokady emocjonalne, które są przekazywane następnym pokoleniom.

Ostatnio wielu badaczy na całym świecie powiązało doświadczenia, które przeżywamy w łonie matki, od chwili narodzin aż do wieku 1-5 lat (w zależności od źródła), z kształtowaniem się naszego emocjonalnego charakteru i osobowości oraz z tym, w jaki sposób wyrażamy to, bądź nie wyrażamy, przez całe dorosłe życie.

W istocie badacze tacy jak dr Michel Odent sugerują, że lata formowania tęczówki decydują o naszym zdrowiu emocjonalnym i sposobie wyrażania się.

Warunkiem zrozumienia tego szkolenia - jest wcześniejsze przerobienie szkoleń Zaawansowana Irydologia Kliniczna poziom I, II oraz III, IV

INFORMACJA:
Tematyka Zaawansowanej Irydologii Klinicznej jest bardzo obszernym zakresem informacji - jednocześnie ma niewiele wspólnego z tradycyjną powszechną irydologią, której można uczyć się na licznych kursach.Czym wyróżnia się część V i VI?

Część V i VI kursu zestawia razem znaki i strefy w tęczówkach z ostatnich 20 lat badań dla zaburzeń emocjonalnych i konfliktów psychosomatycznych.

Szkolenie pokazuje jak rozmawiać z człowiekiem i zadawać pytania, by zidentyfikować trafnie konflikty psychosomatyczne i zastosować odpowiednie terapie.

Informacje zawarte w ebookach są dużym wsparciem w pracy psychosomatycznej!!

Jeśli interesują Cię konkrety z irydologii

cykl szkoleń Zaawansowana Irydologia Kliniczna

jest najlepszym możliwym wyborem!!

Daje Ci na to moje słowo!!

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Szkolenie - Część V obejmuje tematyką zależności psychosomatyczne i wykorzystuje większość zmian irydologicznych opisanych we wcześniejszych szkoleniach wraz z topografią strefy rzęskowej, nowej topografii embriologicznej, a także brzegu źrenicznego.

  • Dla pasjonatów psychosomatyki i irydologii

Irydologia kliniczna Część V i VI umożliwia sięgnięcie do dalekiej przyszłości i ocenę konfliktów psychosomatycznych + wraz z Ryzykiem czasowym i ogniskami Hamera

  • Dla specjalistów medycyny naturalnej, którzy chcą poszerzyć zakres oferowanych usług Zaawansowanej Irydologii klinicznej o ocenę konfliktów psychosomatycznych

Zaburzenia emocjonalne to podstawa wszelkich dysfunkcji w naszym ciele i praca z nimi jest niezbędnych elementem drogi do zdrowia.

  • Dla osób, które chcą samodzielnie - nieinwazyjnie pracować z ludźmi w zakresie skutecznej oceny emocjonalnej i efektywnej terapii

Irydologia kliniczna część V - daje pierwszy tego typu wgląd w kwestie emocjonalne i pokazuje zależności jakie istnieją w ciele, które manifestują daną blokadę emocjonalną lub stan psychosomatyczny.

  • Dla osób, które chcą poznać temat irydologii w ujęciu emocjonalnym

Szkolenie Zaawansowana Irydologia Kliniczna - to cykl szkoleń - który ma na celu rzetelną, dokładną, płynną i szybką analizę stanu funkcji organizmu - co stanowi solidny fundament pracy z drugim człowiekiem.


Co wchodzi w zakres kursu?

  • Ebook w formie PDF ! 79 stron do ściągnięcia - Zaawansowana Irydologia kliniczna Czesc V i VI Ujecie emocjonalne

By móc korzystać z materiałów zawsze wtedy, kiedy będzie taka potrzeba.

  • Znaki irydologiczne prezentowane na przykładach licznych kolorowych zdjęć w formie prezentacji w pdf - 135 slajdów - do ściągnięcia

By zobaczyć jak manifestuje się dana zmiana w oku na konkretnym przykładzie.

  • Ebook Zaawansowana Irydologia kliniczna i NOWA MEDYCYNA GERMAŃSKA ! - 24 strony - do ściągnięcia

By móc korzystać z tych materiałów i się nimi wspierać w każdej sytuacji

  • Schematy do ściągnięcia - emocjonalna struktura kryzy + ogniska Hamera strefa rzęskowa oraz strefa źreniczna

By trafnie identyfikować konflikty i z nimi pracować


Dlaczego warto jest rozwijać się w irydologii?

Dzięki irydologii zyskujesz wyjątkowo głęboką i specjalistyczną wiedzę

Irydologia daje możliwość obserwowania tęczówki oka w dynamice zmian zachodzących w ciele. Tęczówka zawiera około 28 000 indywidualnych włókien nerwowych, które biegnąc z różnych tkanek organizmu kończą się ślepo w macierzy tęczówki I to one niosą informacje o stanie narządów i organów, przenosząc określone potencjały na powierzchnię tęczówki. Takie głębokie utkanie włóknami nerwowymi - sprawia, że tęczówka jest odbiorcą impulsów ze wszystkich organów w ciele.

Dzięki irydologii możesz kontrolować drogę choroby i procesu terapeutycznego

Możliwość obrazowania zmian funkcjonalnych zaburzeń - na wczesnym ich etapie, wraz z obserwacją drogi zdrowienia - stawia irydologię w czołówce nauk holistycznych. Znaki uaktywnienia, zmiana zabarwienia, obecność defektów, markery zależności funkcjonalnych, zatoki, promienie, okręgi, pigmenty i wiele innych oznaczeń stanowią drogę choroby u człowieka a zrozumienie ich pozwala nakreślić właściwą diagnozę, ustalić przyczyny zaburzeń i nadać kierunek terapii.

Dzięki irydologii stajesz się rzetelnym i skutecznym specjalistą

Tęczówka - funkcjonuje jako mapa całego ciała, a spoglądając w oko, mamy wgląd w cały organizm ludzki w sposób przekrojowy i szybko można zarejestrować wszelkie nieprawidłowości organów.

Irydologia identyfikuje wówczas zmiany w stanie aktywności włókien, koncentrację barwnika, rozluźnienie utkania, szczeliny, głębokie krypty i wiele innych znaków, które wskazują jednoznacznie na obniżoną lub podwyższoną aktywność w danym rejonie. W takiej sytuacji analiza zjawisk na powierzchni tęczówki w połączeniu z innymi badaniami pozwala stwierdzić rodzaj zaburzeń jakie towarzyszą danej jednostce oraz ustalić właściwy tor terapii.

Planuję jeszcze szkolenie z zaburzeń układu pokarmowego w irydologii - jednak jest to temat DODATKOWY do cyklu ZAAWANSOWANEJ IRYDOLOGII KLINICZNEJ (to temat mojej pracy doktorskiej) i zanim zbiorę materiały i przeprowadzę stosowne badania minie trochę czasu.

Z tego względu szkolenie Zaawansowana Irydologia Kliniczna w zaburzeniach układu pokarmowego część DODATKOWA (VII) - planowane jest na rok 2024 (-2025)

'Światłem ciała jest twoje oko. 

Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. 

Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.'

Mt 6, 22-23

Aurela Daktera

Natural Physician, irydolog, absolwentka British School of Natural Medicine w UK oraz Functional Medicine University, obecnie w trakcie doktoratu z irydologii.

Od 2015 roku zajmuje się medycyną funkcjonaną i irydologią zbierając doświadczenie pracy z ludźmi i szukając przyczyn dolegliwości i pracując z nimi.

Obecnie całkowicie zadedykowana holistycznej pracy z człowiekiem.

Pasjonatka wypraw górskich, książek przygodowych - szczególnie o dalekiej Syberii, kąpieli w lodowatej wodzie i kontaktu z Naturą.

Pytania

Tak! wyślij mi emaila i wyślę Ci dane konta.
2 lata
Tak - certyfikat wyślę na emaila - napisz mi jak skońćzysz kurs.
Jeśli czujesz że potrzebujesz - TAK!