Zaawansowana irydologia kliniczna -

Emocjonalne aspekty w irydologii

 + NOWA MEDYCYNA GERMAŃSKA

- Część V i VI

Ebook

Zaawansowana irydologia kliniczna - Emocjonalne aspekty i NOWA MEDYCYNA GERMAŃSKA - Część V i VI

Szkolenie to jest zebraniem w jednym miejscu w formie 3 ebooków- ostatnich 20 lat badań nad Strukturą emocjonalną tęczówki i stanowi otwartą próbę przedstawienia danego zagadnienia w formie pracy zbiorczej.

Tęczówka i struktura tkanki źrenicy nie tylko zawierają fizyczne projekcje, ale także własną bazę danych dotyczącą problemów emocjonalnych, konfliktów i doświadczeń w obrębie struktury tęczówki i źrenicy.

Tęczówka to mapa konfliktow biologicznych i OGNISK HAMERA!

W rzeczywistości każda tęczówka rejestruje psycho-emocjonalne doświadczenia z okresu ciąży, procesu narodzin, naszych lat kształtowania się w okresie niemowlęcym, nierozwiązane problemy oraz emocje naszych rodziców, dziadków, pradziadków, rodzeństwa i dzieci. Z tęczówki możemy odczytać blokady emocjonalne, które są przekazywane następnym pokoleniom.

Ostatnio wielu badaczy na całym świecie powiązało doświadczenia, które przeżywamy w łonie matki, od chwili narodzin aż do wieku 1-5 lat (w zależności od źródła), z kształtowaniem się naszego emocjonalnego charakteru i osobowości oraz z tym, w jaki sposób wyrażamy to, bądź nie wyrażamy, przez całe dorosłe życie.

W istocie badacze tacy jak dr Michel Odent sugerują, że lata formowania tęczówki decydują o naszym zdrowiu emocjonalnym i sposobie wyrażania się.

Warunkiem zrozumienia tego szkolenia - jest wcześniejsze przerobienie szkoleń Zaawansowana Irydologia Kliniczna poziom I, II oraz III, IV

INFORMACJA:
Tematyka Zaawansowanej Irydologii Klinicznej jest bardzo obszernym zakresem informacji - jednocześnie ma niewiele wspólnego z tradycyjną powszechną irydologią, której można uczyć się na licznych kursach.Czym wyróżnia się część V i VI?

Część V i VI kursu zestawia razem znaki i strefy w tęczówkach z ostatnich 20 lat badań dla zaburzeń emocjonalnych i konfliktów psychosomatycznych.

Szkolenie pokazuje jak rozmawiać z człowiekiem i zadawać pytania, by zidentyfikować trafnie konflikty psychosomatyczne i zastosować odpowiednie terapie.

Informacje zawarte w ebookach są dużym wsparciem w pracy psychosomatycznej!!

Jeśli interesują Cię konkrety z irydologii

cykl szkoleń Zaawansowana Irydologia Kliniczna

jest najlepszym możliwym wyborem!!

Daje Ci na to moje słowo!!

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Szkolenie - Część V obejmuje tematyką zależności psychosomatyczne i wykorzystuje większość zmian irydologicznych opisanych we wcześniejszych szkoleniach wraz z topografią strefy rzęskowej, nowej topografii embriologicznej, a także brzegu źrenicznego.

  • Dla pasjonatów psychosomatyki i irydologii

Irydologia kliniczna Część V i VI umożliwia sięgnięcie do dalekiej przyszłości i ocenę konfliktów psychosomatycznych + wraz z Ryzykiem czasowym i ogniskami Hamera

  • Dla specjalistów medycyny naturalnej, którzy chcą poszerzyć zakres oferowanych usług Zaawansowanej Irydologii klinicznej o ocenę konfliktów psychosomatycznych

Zaburzenia emocjonalne to podstawa wszelkich dysfunkcji w naszym ciele i praca z nimi jest niezbędnych elementem drogi do zdrowia.

  • Dla osób, które chcą samodzielnie - nieinwazyjnie pracować z ludźmi w zakresie skutecznej oceny emocjonalnej i efektywnej terapii

Irydologia kliniczna część V - daje pierwszy tego typu wgląd w kwestie emocjonalne i pokazuje zależności jakie istnieją w ciele, które manifestują daną blokadę emocjonalną lub stan psychosomatyczny.

  • Dla osób, które chcą poznać temat irydologii w ujęciu emocjonalnym

Szkolenie Zaawansowana Irydologia Kliniczna - to cykl szkoleń - który ma na celu rzetelną, dokładną, płynną i szybką analizę stanu funkcji organizmu - co stanowi solidny fundament pracy z drugim człowiekiem.


Co wchodzi w zakres kursu?

  • Ebook w formie PDF ! 79 stron do ściągnięcia - Zaawansowana Irydologia kliniczna Czesc V i VI Ujecie emocjonalne

By móc korzystać z materiałów zawsze wtedy, kiedy będzie taka potrzeba.

  • Znaki irydologiczne prezentowane na przykładach licznych kolorowych zdjęć w formie prezentacji w pdf - 135 slajdów - do ściągnięcia

By zobaczyć jak manifestuje się dana zmiana w oku na konkretnym przykładzie.

  • Ebook Zaawansowana Irydologia kliniczna i NOWA MEDYCYNA GERMAŃSKA ! - 24 strony - do ściągnięcia

By móc korzystać z tych materiałów i się nimi wspierać w każdej sytuacji

  • Schematy do ściągnięcia - emocjonalna struktura kryzy + ogniska Hamera strefa rzęskowa oraz strefa źreniczna

By trafnie identyfikować konflikty i z nimi pracować


Dlaczego warto jest rozwijać się w irydologii?

Dzięki irydologii zyskujesz wyjątkowo głęboką i specjalistyczną wiedzę

Irydologia daje możliwość obserwowania tęczówki oka w dynamice zmian zachodzących w ciele. Tęczówka zawiera około 28 000 indywidualnych włókien nerwowych, które biegnąc z różnych tkanek organizmu kończą się ślepo w macierzy tęczówki I to one niosą informacje o stanie narządów i organów, przenosząc określone potencjały na powierzchnię tęczówki. Takie głębokie utkanie włóknami nerwowymi - sprawia, że tęczówka jest odbiorcą impulsów ze wszystkich organów w ciele.

Dzięki irydologii możesz kontrolować drogę choroby i procesu terapeutycznego

Możliwość obrazowania zmian funkcjonalnych zaburzeń - na wczesnym ich etapie, wraz z obserwacją drogi zdrowienia - stawia irydologię w czołówce nauk holistycznych. Znaki uaktywnienia, zmiana zabarwienia, obecność defektów, markery zależności funkcjonalnych, zatoki, promienie, okręgi, pigmenty i wiele innych oznaczeń stanowią drogę choroby u człowieka a zrozumienie ich pozwala nakreślić właściwą diagnozę, ustalić przyczyny zaburzeń i nadać kierunek terapii.

Dzięki irydologii stajesz się rzetelnym i skutecznym specjalistą

Tęczówka - funkcjonuje jako mapa całego ciała, a spoglądając w oko, mamy wgląd w cały organizm ludzki w sposób przekrojowy i szybko można zarejestrować wszelkie nieprawidłowości organów.

Irydologia identyfikuje wówczas zmiany w stanie aktywności włókien, koncentrację barwnika, rozluźnienie utkania, szczeliny, głębokie krypty i wiele innych znaków, które wskazują jednoznacznie na obniżoną lub podwyższoną aktywność w danym rejonie. W takiej sytuacji analiza zjawisk na powierzchni tęczówki w połączeniu z innymi badaniami pozwala stwierdzić rodzaj zaburzeń jakie towarzyszą danej jednostce oraz ustalić właściwy tor terapii.

Aurela Daktera

Doktor Aurela Daktera, Natural Physician (BSNM UK)), Kliniczny Irydolog, Specjalista Klawiterapii, Certyfikowany Praktyk Medycyny Funkcjonalnej (Functional Medicine University), absolwentka British School of Natural Medicine UK.

Od 2016 roku poświęca się praktyce medycyny funkcjonalnej i irydologii, zdobywając doświadczenie w pracy z ludźmi oraz obserwując dysfunkcje w ciele poprzez analizę tęczówki, łącząc ją z oceną wyników badań laboratoryjnych i wywiadów. Inspiracją do rozpoczęcia programu doktorskiego z irydologii w 2021 roku były jej własne doświadczenia, które ukończyła w 2024 roku, zdobywając tytuł doktora nauk medycznych.

W jej dziedzinie działalności znajdują się medycyna funkcjonalna, irydologia, klawiterapia, psychosomatyka, hipnoterapia i formy miękkiej regresji, medycyna informacyjna, działalność szkoleniowa… oraz wiele innych.

Jest pasjonatką wędrówek górskich, czytania przygodowych książek o Syberii, miłośniczką lodowatych kąpieli i wielbicielką kontaktu z Naturą.


Planuję jeszcze szkolenie z zaburzeń układu pokarmowego w irydologii - jednak jest to temat DODATKOWY do cyklu ZAAWANSOWANEJ IRYDOLOGII KLINICZNEJ (to temat mojej pracy doktorskiej) i zanim zbiorę materiały i przeprowadzę stosowne badania minie trochę czasu.

Z tego względu szkolenie Zaawansowana Irydologia Kliniczna w zaburzeniach układu pokarmowego część DODATKOWA (VII) - planowane jest na rok 2024 - 2025)

'Światłem ciała jest twoje oko. 

Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. 

Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.'

Mt 6, 22-23

Pytania

Tak! wyślij mi emaila i wyślę Ci dane konta.

2 lata

Tak - certyfikat wyślę na emaila - napisz mi jak skońćzysz kurs.

Jeśli czujesz że potrzebujesz - TAK!