Irydologia

- odczytywanie chorób zapisanych w oczach

CZĘŚĆ II

____________________________________________

- POZIOM ROZSZERZONY

(uzupełnienie do części I)


+ Ebook 170 Stron!

Irydologia to potężne narzędzie diagnostyczne

Pasja do spoglądania ludziom w oczy:

- to odkrywanie bogactwa informacji o drugiej osobie,

- to historia ciała, aktualny stan funkcjonalny i przyszłość organizmu na wszystkich szczeblach.

Posiadając szczegółową wiedzę z zakresu irydodiagnostyki - specjalista widzi więcej, spogląda szerzej, dochodzi do przyczyn głębiej, dzięki czemu analiza tęczówki oka na poziomie rozszerzonym jest niezwykle wartościową metodą diagnostyczną.

Znajomość irydologii na poziomie zaawansowanym umożliwia:

wskazanie niedoborów funkcjonalnych, dróg rozchodzenia się infekcji i wskazanie przyczyn zaburzeń;

określenie charakteru drugiej osoby oraz czynników psychologicznych, które mogą stać się przyczyną zaburzeń w organizmie;

szybkie, nieinwazyjne przeanalizowanie stanu zdrowia u drugiego człowieka, wskazanie obciążeń nieżytowych, stanów zapalnych, lokalizację toksyn i identyfikację przyczyn funkcjonalnych zaburzeń.

‘Tęczówka jest strukturą, która zawiera w sobie około 28 000 indywidualnych włókien nerwowych.' Bernard Jensen

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla irydologów, którzy ukończyli część I szkolenia - poziom podstawowy, którzy chcą wejść głębiej w diagnozę z tęczówki.

Irydologia - poziom rozszerzony - część II - wchodzi głębiej w zależności funkcjonalne, identyfikuje konkretne zaburzenia i stwarza szersze możliwości diagnostyczne dla lepszego poznania drugiego człowieka.

Dla pasjonatów nowych wyzwań w dziedzinie medycyny naturalnej - do nauki konkretnych umiejętności w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki.

Irydologia na poziomie rozszerzonym umożliwia wskazanie dokładnej lokalizacji zmian w ciele oraz bardziej szczegółową identyfikację procesu chorobowego.

Dla specjalistów medycyny naturalnej,którzy znają irydologię i chcą poszerzyć zakres oferowanych usług irydologicznych o bardziej szczegółową analizę z tęczówki.

Tęczówka to mapa całego ciała dostepna do wglądu natychmiast, która dzięki znajomości szczegółowych jej elementów, daje rzetelny obraz stanu organizmu człowieka.

Dla osób, które chcą samodzielnie - nieinwazyjnie pracować z ludzmi w zakresie skutecznej diagnozy i efektywnej terapii.

Irydologia na poziomie rozszerzonym - bardzo dokładnie obrazuje zasięg zaburzeń w ciele, ich charakter oraz w dużym zakresie poprowadzi działania terapeuty w pomocy drugiemu człowiekowi.

Dla osób, które chcą poznać temat irydologii na bardzo dobrym poziomie.

Szkolenie z irydologii na poziomie rozszerzonym, jako kontynuacja poziomu podstawowego - zostało opracowane szczegółowo, rzetelnie oraz zawiera kilkadziesiąt kolorowych fotografii, niezbędnych w skutecznej nauce odczytu obrazu chorób.

Dlaczego warto rozwijać się w irydologii?

Dzięki irydologii zyskujesz wyjątkowo głęboką i specjalistyczną wiedzę

Irydologia daje możliwość obserwowania tęczówki oka w dynamice zmian zachodzących w ciele.

Tęczówka zawiera około 28 000 indywidualnych włókien nerwowych, które biegnąc z różnych tkanek organizmu kończą się ślepo w macierzy tęczówki I to one niosą informacje o stanie narządów i organów, przenosząc określone potencjały na powierzchnię tęczówki.

Takie głębokie utkanie włóknami nerwowymi - sprawia, że tęczówka jest odbiorcą impulsów ze wszystkich organów w ciele.


Dzięki irydologii możesz kontrolować drogę choroby i procesu terapeutycznego

Możliwość obrazowania zmian funkcjonalnych zaburzeń - na wczesnym ich etapie, wraz z obserwacją drogi zdrowienia - stawia irydologię w czołówce nauk holistycznych.

Znaki uaktywnienia, zmiana zabarwienia, obecność defektów, markery zależności funkcjonalnych, zatoki, promienie, okręgi, pigmenty i wiele innych oznaczeń stanowią drogę choroby u człowieka a zrozumienie ich pozwala nakreślić właściwą diagnozę, ustalić przyczyny zaburzeń i nadać kierunek terapii.

Dzięki irydologii stajesz się rzetelnym i skutecznym specjalistą

Tęczówka - funkcjonuje jako mapa całego ciała, a spoglądając w oko, mamy wgląd w cały organizm ludzki w sposób przekrojowy i szybko można zarejestrować wszelkie nieprawidłowości organów.

Irydologia identyfikuje wówczas zmiany w stanie aktywności włókien, koncentrację barwnika, rozluźnienie utkania, szczeliny, głębokie krypty i wiele innych znaków, które wskazują jednoznacznie na obniżoną lub podwyższoną aktywność w danym rejonie.

W takiej sytuacji analiza zjawisk na powierzchni tęczówki w połączeniu z innymi badaniami diagnostycznymi pozwala stwierdzić rodzaj zaburzeń jakie towarzyszą danej jednostce oraz ustalić właściwy tor terapii.

Co wchodzi w zakres kursu?

Nagrania video w formie MP4

By szczegółowo wyłożyć zasady, uzupełnić brakujące informacje oraz wyczerpująco skumulować, w jednym miejscu bazę informacji z anglojęzycznych źródeł

Gotowe zdjęcia prezentowane w szkoleniu do wydruku

Całość kolorowych fotografii ze szkolenia została przygotowana w formie dokumentu PDF, na który można nanosić własne notatki, dla efektywnej nauki.

Rozszerzony zakres merytoryczny informacji - przetłumaczony z języka angielskiego

Dzięki temu uczysz się od najlepszych i masz dostęp do rzetelnej wiedzy w jednym miejscu.

Dobrowolna Indywidualna konsultacja live

Po zakończeniu szkolenia umawiamy się na konsultację, gdzie ja daję Tobie wskazówki, odpowiadam na pytania, zawsze wspieram i pomagam.

Ebook w wersjii PDF do ściągnięcia

Szczegółowo przygotowany ebook (170 stron!)z kluczową zawartością treści z rozszerzonej części szkolenia - do praktycznej pracy z irydologią, po zakończeniu kursu.

Gotowe notatki do wydruku

By usprawnić proces nauki, poza zdjęciami, masz również dostęp do gotowych notatek, które możesz wydrukować i uzupełnić o własne zapisy.

Zawartość szkolenia

WSTĘP
 • Wstęp
CZĘŚĆ I - Baza informacji
 • Orientacja i strefy tęczówki (powtórka)
 • Kolor i gęstość tęczówki (powtórka)
 • Konstytucja (powtórka)
 • Podtypy / Diatezy konstytucyjne
 • Syndromy konstytucyjne
 • Znaki tęczówki
 • Krawędź źrenicy
 • Okręgi spastyczne
 • Kryza
 • Strefa źreniczna
 • Strefa żołądkowa
 • Objawy zaburzeń układu krążenia
 • Pigmentacja
 • Heterochromia
 • Transwersy - poprzecznice
 • Centralny układ nerwowy
 • Średnice / Markery osiowe
CZEŚĆ II Analizy tęczówek
 • Szczegółowe analizy
CZĘŚĆ III - ZADANIA
 • Interpretacja

'Światłem ciała jest Twoje oko. 

Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. 

Lecz jeśli Twoje oko jest chore, ciało Twoje będzie również w ciemności.'

(Mt6,22-23)

Aurela Daktera

Natural Physician, Irydolog, absolwentka British School of Natural Medicine w UK. Przez ostatnie 6 lat zajmowała się medycyną naturalną i irydologią zbierając doświadczenie pracy z ludźmi i trafnie diagnozując dysfunkcje w ciele poprzez analizę tęczówki.

Obecnie całkowicie zadedykowana holistycznej pracy z człowiekiem.

Pasjonatka wypraw górskich, Syberii, książek przygodowych i kontaktu z Naturą.


Gwarancja jakości!

Jeżeli wiedza jaką otrzymasz nie sprawi, że posiądziesz praktyczną umiejętność odczytywania dysfunkcji zapisanych w oczach na poziomie rozszerzonym, nie poprowadzi Cię krok po kroku jak wykonywać zaawansowaną interpretację z tęczówki oraz nie da Ci swobody rozumienia znaczenia znaków w obrębie tęczówki - w ciągu 7 dni od daty zakupu zwrócę Ci koszty zainwestowane w szkolenie.