Czym jest mutacja genetyczna

w nowotworze ?

Czym jest mutacja genetyczna w nowotworze ?

Zawarta w lekcji prezentacja graficzna - to wstęp do, przygotowywanej przeze mnie, rozbudowanej serii graficznych wykładów medycznych - dotyczących różnych aspektów anatomii, fizjologii, czy patofizjologii człowieka.

Nagranie wskazuje w sposób jasny i obrazowy - jakie warunki genomu w komórce muszą zostać spełnione, by zdrowa komórka uległa transformacji w komórkę nowotworową.

Istotny jest jednak fakt, że sama mutacja genetyczna nie jest przyczyną nowotworzenia, a skutkiem zadziałania nakładających się czynników mutagennych związanych ze stylem życia: czyli odżywianie, środowisko życia, czynniki chemiczne w kosmetykach, używki, zaburzenia rytmu dobowego, przewlekły stres czy czynniki psychosomatyczne.

Zachęcam do zapoznania się z tematem.

Kiedy mamy zdrową komórę i dodamy do niej uszkodzenie materiału genetycznego - komórka zacznie stawiać CZYNNY OPÓR, by nie stać się komórką nowotworową. Jest to proces, który dzieje się w naszym ciele cały czas, który zabezpiecza przed transformacją nowotworową.
Aurela Daktera
Natural Physician, Irydolog, absolwentka British School of Natural Medicine, obecnie w trakcie certyfikacji z medycyny funkcjonalnej.
Od 2015 roku zajmuje się medycyną naturalną i irydologią zbierając doświadczenie pracy z ludźmi i szukając przyczyn dolegliwości i pracując z nimi.
Obecnie całkowicie zadedykowana holistycznej pracy z człowiekiem.
Pasjonatka wypraw górskich, morsowania, książek przygodowych i kontaktu z Naturą :)